Målerifakta
false


Målerifakta ställer om sin organisation

Målerifakta varslar om uppsägning av 7 tjänster inom mätarorganisationen. Förhandlingar inleds och ytterligare information kommer delges när förhandlingarna är genomförda.

Användandet av ackordet har minskat under många år och användandet är snedfördelat över landet. Den absoluta majoriteten av mätningen sker i storstadsregioner och i exploateringsområden varför Målerifakta behöver anpassa sin bemanning efter efterfrågan.

Målerifakta kommer fortsatt vara tillgängligt för alla kunder i hela landet, detta genom såväl platsmätning som digitalmätning.

Vid ytterligare frågor kontakta;
Verksamhetschef Fredrik Karlsson (070-601 10 79) eller
VD Charlotta Tillbom (070-601 11 01).

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support

Kontakt

Besöksadress: Skeppsbron 40, 11130 Stockholm

Postadress: Box 3618, 10359 Stockholm

Telefon: 08-442 49 30