Målerifakta
false

Information till berörda om hur Målerifakta AB behandlar personuppgifter enligt GDPR

Då den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 vill Målerifakta AB därför informera berörda om hur Målerifakta AB hanterar personuppgifter.

 

Målerifakta AB agerar på direkt uppdrag från Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet och i enlighet med Kollektivavtal för Måleriyrket som tecknats mellan parterna. Därför är ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan ert företag och Målerifakta inte aktuellt.

Målerifakta behandlar personuppgifter om anställda inom kollektivavtalet för sitt uppdrag att - allt ackordsarbete skall uppmätas av Målerifakta AB. Alla Måleriföretag/arbetsgivare som har tecknat ovan nämnda kollektivavtal är också skyldiga att ge de personuppgifter som gör det möjligt för Målerifakta att fullgöra sitt åtagande. Målare/arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalet är också skyldiga att ge Målerifakta de uppgifter som Målerifakta behöver för att fullgöra uppdraget.

 

Dataskyddsombud kan kontaktas via mail: gdpr@malerifakta.se

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support

Kontakt

Besöksadress: Skeppsbron 40, 11130 Stockholm

Postadress: Box 3618, 10359 Stockholm

Telefon: 08-442 49 30